Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
181 Chuyên viên chính An ninh Hạ tầng - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
182 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
02/05/2018
183 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
184 Chuyên viên cao cấp Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/05/2018
185 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 13/04/2018
186 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Khánh Hòa Khanh Hoa 10/04/2018
187 Nhân viên/Chuyên viên thu hồi nợ - CB - MSB - Cam Ranh - Khánh Hòa Khanh Hoa 05/04/2018
188 Chuyên viên Marketing Kênh phân phối - MKTTT - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
189 Chuyên viên Cao cấp Marketing Sản phẩm (Tín dụng Bán lẻ/Thẻ&Khách hàng ưu tiên/Phi tín dụng) - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/05/2018
190 Giám đốc Trung tâm Định chế Tài chính - FI - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/05/2018
191 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội (Hoàn Kiếm, Đông Anh) Ha Noi 14/05/2018
192 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội (Hoàn Kiếm, Đông Anh) Ha Noi 14/05/2018
193 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên) - Quảng Ninh (Hạ Long) Quang Ninh
Vinh Phuc
14/05/2018
194 Chuyên viên cao cấp Phiên dịch - Văn phòng MSB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/05/2018
195 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/05/2018
196 Chuyên viên cao cấp Giám sát tuân thủ pháp lý - KPC - MSB - Hà Nội Ha Noi 08/05/2018
197 Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán sản phẩm thẻ tín dụng - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 08/05/2018
198 Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ tín dụng - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 08/05/2018
199 Chuyên viên cao cấp Phân tích Nghiệp vụ - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 08/05/2018
200 Chuyên viên chính Quản lý Đào tạo - M Talent - Hà Nội Ha Noi 08/05/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.