Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
141 Giám đốc Vùng FDI Miền Nam - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
142 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
02/07/2018
143 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
144 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/07/2018
145 Chuyên viên cao cấp Bán sản phẩm Bảo hiểm - FI - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
146 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
02/07/2018
147 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/07/2018
148 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Cà Mau Ca Mau 28/06/2018
149 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Long An Long An 28/06/2018
150 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bà Rịa - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 27/06/2018
151 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Đồng Nai Dong Nai 27/06/2018
152 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Long An Long An 27/06/2018
153 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Bình Dương Binh Duong 27/06/2018
154 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Châu Đốc, An Giang An Giang 26/06/2018
155 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Ba Chúc, An Giang An Giang 26/06/2018
156 Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (SS) - CB - MSB - An Phú, An Giang An Giang 26/06/2018
157 Chuyên viên chính phê duyệt tín dụng - RB - MSB - Cần Thơ Can Tho 20/06/2018
158 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 20/06/2018
159 Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KVH - MSB - Cà Mau Ca Mau 19/06/2018
160 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Cam Ranh, Khánh Hòa Khanh Hoa 19/06/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.