Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương Hai Duong 19/01/2018
122 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Thái Bình Thai Binh 19/01/2018
123 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
124 Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương ( POS Chợ Sặt) Hai Duong 19/01/2018
125 Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng ISO - TNG Holding - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
126 Kế toán thanh toán - TNG Holding - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
127 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB- MSB - Khánh Hòa, Đà Nẵng Khanh Hoa
Da Nang
19/01/2018
128 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - CB- MSB - Đà Nẵng, Quảng Nam Quang Nam
Da Nang
19/01/2018
129 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (RM) - RB- MSB - Hồ Chí Minh, Bình Dương Ho Chi Minh
Binh Duong
19/01/2018
130 Cộng tác viên trung tâm call center - KCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
131 Cộng tác viên Trung tâm trải nghiệm khách hàng - KLC- MSB - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
132 Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí xây dựng - TNG - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
133 Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư - TNG - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
134 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Goldmark City - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
135 Nhân viên lái xe - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/01/2018
136 Chuyên viên Kế toán chi tiêu -QLTC- MSB - Hà Nội Ha Noi 14/01/2018
137 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
Binh Duong
12/01/2018
138 Nhân viên phục vụ - TNC - Hà Nội Ha Noi 12/01/2018
139 Nhân viên thu ngân - TNC - Hà Nội Ha Noi 12/01/2018
140 Cộng tác viên thu hồi nợ - RB - MSB - Tiền Giang Tien Giang 12/01/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.