Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
101 Chuyên viên Khởi nghiệp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 16/04/2018
102 Giao dịch viên - KVH - MSB - Ninh Thuận, Bình Định Binh Dinh
Ninh Thuan
13/04/2018
103 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Hậu Giang, Bạc Liêu Hau Giang
Bac Lieu
13/04/2018
104 Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Thuan
Tay Ninh
13/04/2018
105 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 13/04/2018
106 Chuyên viên thu hồi nợ - CB - MSB - Hồ Chí Minh - Củ Chi Ho Chi Minh 13/04/2018
107 Chuyên viên thu hồi nợ - CB - MSB - Tây Ninh Tay Ninh 13/04/2018
108 Kỹ sư kinh tế xây dựng - TNCons - TNG Holdings - Hà Nội Ha Noi 11/04/2018
109 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 10/04/2018
110 Chuyên viên Chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Quảng Nam Quang Nam 10/04/2018
111 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/04/2018
112 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - CB - MSB - Tân Châu - An Giang An Giang 05/04/2018
113 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Tiền Giang Tien Giang 05/04/2018
114 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
02/04/2018
115 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bến Tre, Trà Vinh Tra Vinh
Ben Tre
29/03/2018
116 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hau Giang 28/03/2018
117 Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu Nhà Tuyển dụng - MKT&TT - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 27/03/2018
118 Giám đốc Phòng giao dịch - CB - MSB - Diễn Châu (Nghệ An) Nghe An 14/03/2018
119 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Diễn Châu (Nghệ An) Nghe An 14/03/2018
120 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 26/02/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.