Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hải Dương Hai Duong 19/01/2018
62 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/01/2018
63 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Hà Nội Thai Nguyen 19/01/2018
64 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Bình Phước, Gia Lai Gia Lai
Binh Phuoc
03/01/2018
65 Chuyên viên Chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/01/2018
66 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
29/12/2017
67 Chuyên viên Chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/01/2018
68 Chuyên viên cao cấp Vận hành ứng dụng - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/01/2018
69 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quy trình - KCN - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/01/2018
70 Chuyên viên Chính /Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
22/01/2018
71 Cộng tác viên trung tâm call center - KCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
72 Cộng tác viên Trung tâm trải nghiệm khách hàng - KLC- MSB - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
73 Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí xây dựng - TNG - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
74 Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư - TNG - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
75 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Goldmark City - Hà Nội Ha Noi 16/01/2018
76 Cộng tác viên Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 16/01/2018
77 Giám đốc Kế toán Hậu kiểm - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 16/01/2018
78 Chuyên viên Kế toán Hậu kiểm - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 16/01/2018
79 Nhân viên lái xe - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/01/2018
80 Chuyên viên Kế toán chi tiêu -QLTC- MSB - Hà Nội Ha Noi 14/01/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.