Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
41 Nhân viên/ Chuyên viên quan hệ khách hàng - CB - MSB - Long An Long An 19/01/2018
42 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Khánh Hòa, Đà Nẵng Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
43 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Phu Yen
Khanh Hoa
Da Nang
28/12/2017
44 Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB- HCM Ho Chi Minh 04/01/2018
45 Nhân viên/ Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/01/2018
46 Nhân viên lái xe - KVH - MSB - Bình Phước Binh Phuoc 09/01/2018
47 Chuyên viên Hỗ trợ dịch vụ công nghệ - KCN - MSB - HCM Ho Chi Minh 09/01/2018
48 Chuyên viên Quản lý Tài sản - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 09/01/2018
49 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 09/01/2018
50 Chuyên viên chính Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/01/2018
51 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bình Phước, Gia Lai, Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Gia Lai
Tra Vinh
Binh Phuoc
03/01/2018
52 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh Thị trường Tài chính - FI - MSB - HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
Da Nang
03/01/2018
53 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/01/2018
54 Kiểm soát viên - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 05/01/2018
55 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Bình Dương, Cần Thơ Can Tho
Binh Duong
05/01/2018
56 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/01/2018
57 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - KCL - MSB - HCM Ho Chi Minh 04/01/2018
58 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
03/01/2018
59 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
29/12/2017
60 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
29/12/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.