Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 Chuyên viên Quản lý Tài sản - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/11/2017
22 Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng – MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
23 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
24 Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm Thanh toán và Quản lý Dòng tiền - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/11/2017
25 Giao dịch viên - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/10/2017
26 Chuyên viên /Chuyên viên chính Định giá - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/10/2017
27 Kiểm soát viên - MSB - Bắc Giang Bac Giang 02/11/2017
28 Chuyên viên cao cấp Chính sách Phát triển tổ chức - MTalent - Hà Nội Ha Noi 14/11/2017
29 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/10/2017
30 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Bến Tre, Trà Vinh Tra Vinh
Ben Tre
14/11/2017
31 Chuyên viên Thẩm định tín dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/11/2017
32 Nhân viên quan hệ khách hàng - MSB - Cần Thơ Can Tho 13/11/2017
33 Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng - MSB - Cần Thơ Can Tho 13/11/2017
34 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - Kiên Giang Kien Giang 13/11/2017
35 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - MSB - Hà Nội, Hồ Chí Minh Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
36 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - Maritime Bank Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
37 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - Maritime Bank Ha Noi
Ho Chi Minh
03/11/2017
38 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Nghe An
09/10/2017
39 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/11/2017
40 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) Ha Noi 15/11/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.