Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân viên/ Chuyên viên bán thẻ trực tiếp (Sales Agent) - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/12/2017
2 Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm - TNC F&B - Hà Nội Ha Noi 14/12/2017
3 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - Đà Nẵng Da Nang 14/12/2017
4 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Huế Thua Thien Hue 14/12/2017
5 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Quang Ninh
14/12/2017
6 Giám đốc phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB Ha Noi 13/12/2017
7 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2017
8 Nhân viên ngân quỹ - MSB - HCM Ho Chi Minh 13/12/2017
9 Chuyên viên Quản trị tác nghiệp tín dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2017
10 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - MSB - Quảng Ninh Quang Ninh 13/12/2017
11 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Quảng Ninh Quang Ninh 13/12/2017
12 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Tài trợ thương mại - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/12/2017
13 Chuyên viên Chính sách QLRR Hoạt động - KRR - MSB Ha Noi 12/12/2017
14 Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà Goldmark City - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 12/12/2017
15 Nhân viên cửa hàng kem Fanny - HCM Ho Chi Minh 12/12/2017
16 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - Hà Nội - TNR Holdings Ha Noi 12/12/2017
17 Nhân viên Lễ tân - TNS Holdings Ha Noi 11/12/2017
18 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB- MSB Can Tho 11/12/2017
19 Chuyên viên cao cấp Vận hành ứng dụng - MSB - Hà Nội Ha Noi 11/12/2017
20 Chuyên viên thu hồi nợ tại hiện trường - RB- MSB - Tây Ninh, Bình Dương Tay Ninh
Binh Duong
11/12/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.