Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Giao dịch viên - MSB - Cần Thơ Can Tho 27/06/2017
2 Chuyên viên Giám sát rủi ro tín dụng - MSB Ha Noi 26/06/2017
3 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MSB - Đà Nẵng Da Nang 26/06/2017
4 Chuyên viên Cao cấp Quản lý khách hàng ưu tiên (SRM) - MSB - HCM Ho Chi Minh 23/06/2017
5 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
23/06/2017
6 Giám Đốc Quản lý POS - MSB - Phú Yên Phu Yen 23/06/2017
7 Chuyên viên chính Huy động vốn & Tài khoản thanh toán - MSB Ha Noi 22/06/2017
8 Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Kiều hối & Ngoại hối - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/06/2017
9 Giám đốc Tín dụng Tín chấp - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/06/2017
10 Phó Giám đốc Chi nhánh (Phụ trách mảng vận hành) - MSB - Hải Dương Hai Duong 20/06/2017
11 Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau Định giá - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/06/2017
12 CVC/CVCC Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hà Nội Ha Noi 20/06/2017
13 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB - HCM Ho Chi Minh 20/06/2017
14 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - MSB - HCM Ho Chi Minh 20/06/2017
15 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - MSB - HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Binh Duong
19/06/2017
16 Giám đốc Trung tâm Tài chính Cộng đồng (Lưu động) - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/06/2017
17 Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng FDI (RM FDI) - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/06/2017
18 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (Senior RM) - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/06/2017
19 Gíam đốc kiểm toán nội bộ - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/06/2017
20 Giám đốc Phân tích tín dụng (Ngân hàng doanh nghiệp) - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/06/2017
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.