Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Hải Dương Hai Duong 15/02/2019
2 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB HCM Ho Chi Minh 28/02/2019
3 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 3 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/02/2019
4 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Khách hàng Doanh nghiệp) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/02/2019
5 Giám đốc Tố tụng & Mua bán Nợ cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/02/2019
6 Giám đốc Xử lý Nợ cấp 2 (Cá nhân) - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/02/2019
7 Giám đốc Quan hệ Khách hàng cấp 2 - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 17/02/2019
8 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Thuế - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 27/02/2019
9 Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Vận hành chi nhánh - KVH - MSB - Bắc Ninh Bac Ninh 15/02/2019
10 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Quảng Ninh Quang Ninh 10/02/2019
11 GĐ Giải pháp ứng dụng Doanh Nghiệp - TNTECH - MSB - Hà Nội Ha Noi 10/02/2019
12 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Bình Dương, Cần Thơ Can Tho
Binh Duong
28/02/2019
13 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Đà Nẵng, Khánh Hòa Khanh Hoa
Da Nang
28/02/2019
14 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - Khối Ngân hàng bán lẻ - MSB - Hà Nội Ha Noi 31/03/2019
15 CVC Hậu kiểm và kế toán giao dịch - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/02/2019
16 CVC/ CVCC Quản trị dữ liệu - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/02/2019
17 Chuyên viên Hậu kiểm - KVH - MSB - Thái Bình Thai Binh 15/02/2019
18 CV Điều phối và Quản trị hiệu suất Thẩm định và Phê duyệt tín dụng DN vừa và nhỏ - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 15/02/2019
19 Kiểm soát viên -RB -MSB chi nhánh Bạc Liêu Bac Lieu 28/02/2019
20 Nhân viên Phục vụ Cửa hàng Fanny Bờ Hồ - TNC - Hà Nội Ha Noi 15/02/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.