Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên chính dịch vụ công nghệ (Chuyên về Web Development) - KCN - MSB Ho Chi Minh 25/07/2019
2 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB (Hà Nội, Hải Phòng) Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
31/07/2019
3 Trưởng nhóm hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB Ho Chi Minh 25/07/2019
4 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
31/07/2019
5 Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Căn hộ dịch vụ - TNH Ha Noi 31/07/2019
6 Nhân viên Part-time - TNC Ha Noi 15/07/2019
7 Nhân viên Kinh doanh Kênh Horeca (Bán buôn) - TNC Ha Noi 15/07/2019
8 Nhân viên Kinh doanh Kênh MT (Siêu thị) - TNC Ha Noi 31/07/2019
9 Giám đốc phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh (cấp 1/2) - FI - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
25/07/2019
10 Nhân viên dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB Lam Dong 15/07/2019
11 Chuyên viên Kế toán công nợ - TNS Ha Noi 15/07/2019
12 Nhân viên Hậu kiểm - KVH - MSB Ha Noi 15/07/2019
13 Chuyên viên cao cấp Nghiệm thu thanh quyết toán - TNG Ha Noi 21/07/2019
14 Chuyên viên Vận hành ứng dụng công nghệ số - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
15 Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
16 Chuyên viên kế toán giá thành (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 15/07/2019
17 Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB Hai Phong 20/07/2019
18 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Nghe An 15/07/2019
19 Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm công nghệ & Ứng dụng số - TNH Ha Noi 15/07/2019
20 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB An Giang 15/07/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.