Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên chính dịch vụ công nghệ (Chuyên về Web Development) - KCN - MSB Ho Chi Minh 25/07/2019
2 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB (Hà Nội, Hải Phòng) Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
31/07/2019
3 Giám đốc phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh (cấp 1/2) - FI - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
25/07/2019
4 Chuyên viên Kế toán công nợ - TNS Ha Noi 15/07/2019
5 [LÀM GẦN NHÀ] Giám đốc Quản lý POS - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi
Ho Chi Minh
Thanh Hoa
Phu Yen
Bac Ninh
...
08/07/2019
6 Giám đốc Ban Quản trị và Điều phối Dự án - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
7 Chuyên viên Vận hành ứng dụng công nghệ số - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
8 Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
9 Giám đốc Phòng/Ban thuộc Trung tâm giải pháp CNTT - TNTECH Ha Noi 17/07/2019
10 Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ - FI - MSB Ha Noi 30/06/2019
11 Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ công nghệ (IT service desk) - TNTECH Ho Chi Minh 19/07/2019
12 CVC/CVCC Quan hệ KHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Bắc Ninh Bac Ninh 30/06/2019
13 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Ha Noi 30/06/2019
14 CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Ha Noi 30/06/2019
15 Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB Hai Phong 20/07/2019
16 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi 30/06/2019
17 Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm công nghệ & Ứng dụng số - TNH Ha Noi 15/07/2019
18 Giám đốc Ẩm thực - TNH Ha Noi 15/07/2019
19 Thư ký Tổng giám đốc - Vinconship - TNG Ho Chi Minh 17/07/2019
20 Giám đốc Trung tâm thẻ - RB - MSB Ha Noi 16/07/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.