Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - Châu Đốc, An Giang An Giang 19/07/2018
2 Giám đốc Kiểm toán nội bộ Cấp 1 - KTNB - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
3 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình Lang Son 19/07/2018
4 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Tố tụng & Mua bán nợ - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
5 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
6 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
7 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia Quan hệ Khách hàng chiến lược - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
8 Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách & Quản lý Danh mục Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
9 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
10 Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng qua điện thoại (TSS) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 19/07/2018
11 Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Ninh Bình Ninh Binh 17/07/2018
12 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 17/07/2018
13 Chuyên viên Tư vấn bán hàng qua điện thoại (TSA) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
14 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
15 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
16/07/2018
16 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa Thai Binh
Thanh Hoa
Nghe An
Nam Dinh
Ha Nam
16/07/2018
17 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hải Phòng Hai Phong 16/07/2018
18 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/07/2018
19 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Nghe An
Thai Nguyen
16/07/2018
20 Chuyên viên cao cấp Quản lý Hiệu suất Ngân hàng Bán lẻ - QLTC - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.