Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ninh Binh 30/04/2019
2 CVCC Chính sách và Quản lý danh mục KHDN - QLRR - MSB Ha Noi 10/04/2019
3 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Ninh Binh 30/04/2019
4 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/04/2019
5 Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/04/2019
6 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Ha Noi 30/04/2019
7 Giám đốc Quản lý POS - CTCP Tài chính FCCOM Ninh Binh
Thanh Hoa
Ha Tinh
30/04/2019
8 Chuyên viên Quản trị Tài chính - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 30/04/2019
9 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Tp Cần Thơ Ben Tre 15/04/2019
10 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - An Giang An Giang 15/04/2019
11 Chuyên viên Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Thua Thien Hue
Bac Ninh
31/03/2019
12 Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB Ha Noi 10/04/2019
13 Giám đốc kinh doanh tín dụng thế chấp (SLM) - RB - MSB Ho Chi Minh 15/04/2019
14 Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án (Mảng khách sạn) - TNH Ha Noi 30/05/2019
15 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro hoạt động - Phòng QLRR - TNG Ha Noi 30/05/2019
16 Chuyên viên Quản trị dự án - TNL Ha Noi 30/05/2019
17 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB Khanh Hoa 15/04/2019
18 Giám đốc bảo hiểm Dự án Phi nhân thọ - BBH - MSB Ha Noi 15/04/2019
19 CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
20 Chuyên viên cao cấp Chính sách và Quản lý danh mục - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.