Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng Hai Phong 17/12/2018
2 Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua Điện thoại/ Hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 23/10/2018
3 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Khánh Hòa Quang Binh
Phu Yen
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
30/11/2018
4 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - Hà Nội Ha Noi 29/11/2018
5 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân cấp 1 - Hà Nội Ha Noi 29/11/2018
6 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân cấp 2 - Hà Nội Ha Noi 29/11/2018
7 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng -KVH - MSB Cần Thơ Can Tho 29/11/2018
8 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng Cá nhân- Hà Nội Ha Noi 28/11/2018
9 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/11/2018
10 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực miền Trung Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
Khanh Hoa
Ninh Thuan
...
23/11/2018
11 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực Tây Nguyên DakLak
Gia Lai
Kon Tum
Lam Dong
Dak Nông
23/11/2018
12 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực Nam Trung Bộ Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
23/11/2018
13 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực Tây Nam Bộ Dong Thap
Vinh Long
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
23/11/2018
14 Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 15/11/2018
15 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - SME - Maritime Bank - Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
...
02/11/2018
16 Giám đốc Trung tâm Tài chính Cộng đồng - CB- MSB - HCM Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
08/11/2018
17 Giám đốc Thẩm định Thông tin (CI) - SME - Maritime Bank Ho Chi Minh 05/11/2018
18 Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng & Lâm Đông Lam Dong
Da Nang
05/11/2018
19 Giám đốc Quản lý Bán hàng toàn quốc (sản phẩm Ngân hàng Giao dịch) - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/10/2018
20 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM Ho Chi Minh
Binh Duong
02/10/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.