Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên chính Bán sản phẩm Bảo hiểm (phi nhân thọ, khách hàng doanh nghiệp) - FI - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/09/2018
2 Giám đốc Quản lý Bán hàng toàn quốc (sản phẩm Ngân hàng Giao dịch) - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/10/2018
3 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa (LC) - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 03/10/2018
4 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 02/10/2018
5 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Miền Trung DakLak
Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Gia Lai
Lam Dong
...
14/09/2018
6 Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương Hai Phong
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
Binh Phuoc
07/09/2018
7 Giám đốc Bán hàng và Phát triển Kinh doanh - FI - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Da Nang
06/09/2018
8 Giám đốc kiểm toán nội bộ (kiểm toán tín dụng) - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/09/2018
9 Giám đốc Phòng Chống gian lận - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/09/2018
10 Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - Tiền Giang Tien Giang 05/09/2018
11 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Quảng Nam, Khánh Hòa, Huế, Dak Lak DakLak
Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Quang Nam
05/09/2018
12 Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ Miền Nam - KCN - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 04/09/2018
13 Giám đốc Quản lý Marketing Kỹ thuật số - MKTTT&TT - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 04/09/2018
14 Giám đốc Quản lý nợ Miền Nam - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 30/08/2018
15 Giám đốc Quản lý nợ Miền Nam - QLRR - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 30/08/2018
16 Giám đốc Chi nhánh kiêm GĐ Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Quy Nhơn, Bình Định Binh Dinh 23/08/2018
17 Giám đốc Phân tích tín dụng (CA) - SME - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 23/08/2018
18 Giám đốc Chi nhánh kiêm GĐ Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Quy Nhơn, Bình Định Binh Dinh 23/08/2018
19 Thực tập sinh Marketing và tạo nguồn Tuyển dụng (full time) Ha Noi 10/05/2018
20 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hau Giang 28/03/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.