Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 CVC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Can Tho
Da Nang
Binh Duong
01/06/2019
2 Giám đốc Phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và Phái sinh cấp 2 - FI - MSB HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
3 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
4 CVC/ Giám đốc Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB DakLak
Khanh Hoa
Da Nang
16/05/2019
5 Nhân viên cửa hàng (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
6 Cửa hàng trưởng, Cửa hàng phó (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
7 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM, Bình Dương, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
Binh Duong
01/06/2019
8 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
01/06/2019
9 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
10 Trưởng phòng hành chính pháp chế - TNG Ha Noi 30/06/2019
11 Trưởng Bộ phận Đào tạo Nhân sự - TNS Ha Noi 30/04/2019
12 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - RB - MSB Ha Noi 30/05/2019
13 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Các tỉnh Khu vực Tây Nam Bộ Dong Thap
Can Tho
Long An
Tien Giang
Ben Tre
...
15/05/2019
14 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Các tỉnh Khu vực Tây Nam Bộ Can Tho
Long An
Tien Giang
Tra Vinh
15/05/2019
15 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Ha Noi 30/05/2019
16 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Ha Noi 30/04/2019
17 Trưởng phòng giao dịch - RB- MSB - Quận Thốt Nốt - TP. Cần Thơ Can Tho 30/04/2019
18 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Ha Noi 15/05/2019
19 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Khanh Hoa
Ba Ria - Vung Tau
...
05/05/2019
20 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Khanh Hoa
Ba Ria - Vung Tau
...
05/05/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.