Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Tư vấn Bán sản phẩm thẻ/tín dụng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB HCM Ho Chi Minh 14/11/2018
2 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Khánh Hòa Quang Binh
Phu Yen
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
12/11/2018
3 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (SRM) - RB - Maritime Bank - Khánh Hoà Khanh Hoa 12/11/2018
4 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nam Định Ha Noi
Phu Tho
Vinh Phuc
Bac Giang
Nam Dinh
03/10/2018
5 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB Bắc Linh Đàm - Hà Nội Ha Noi 12/10/2018
6 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh Nghe An
Bac Ninh
Thai Nguyen
Nam Dinh
23/10/2018
7 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Ha Noi 18/10/2018
8 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB - Maritime Bank - Bỉm Sơn, Thanh Hoá Thanh Hoa 09/11/2018
9 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB - Maritime Bank - Thành phố Thanh Hoá Thanh Hoa 09/11/2018
10 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Hà Đông, Hà Nội Ha Noi 09/11/2018
11 Cửa hàng trưởng/Cửa hàng phó - TNC Ho Chi Minh 08/11/2018
12 Nhân Viên Cửa Hàng Kem Fanny Ho Chi Minh 08/11/2018
13 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/11/2018
14 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM Ho Chi Minh 06/11/2018
15 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - LC - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/11/2018
16 Trưởng/Phó quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/11/2018
17 Giám Đốc Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Fdi (Rm Fdi) - Msb - Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ & Long An Can Tho
Long An
Da Nang
Binh Duong
06/11/2018
18 Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng & Lâm Đông Lam Dong
Da Nang
05/11/2018
19 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME- MSB - HCM Ho Chi Minh
Binh Duong
02/10/2018
20 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khởi nghiệp - SME - Maritime Bank Ha Noi 25/09/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.