Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Nhân viên kỹ thuật tòa nhà - TNS Holdings - HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
2 Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Hải Phòng Hai Phong 17/05/2019
3 Giám đốc Phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và Phái sinh cấp 2 - FI - MSB HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
4 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
5 Nhân viên cửa hàng (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
6 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM, Bình Dương, Cần Thơ Ho Chi Minh
Can Tho
Binh Duong
01/06/2019
7 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
01/06/2019
8 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
9 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
31/12/2019
10 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ Dong Thap
Vinh Long
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
31/12/2019
11 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
Khanh Hoa
...
31/12/2019
12 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB HCM Ho Chi Minh 31/12/2019
13 CVCC/ Chuyên gia Thẩm định thông tin tín dụng doanh nghiệp - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
14 Chuyên viên Hành chính Kế toán - TNS Ha Nam 30/04/2019
15 CV Kỹ thuật xây dựng - TNSI Ha Noi 30/04/2019
16 Nhân viên Xử lý nước thải - TNSI Ha Noi 30/04/2019
17 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Công nghệ ( Developer)- KCN - MSB Ho Chi Minh 15/05/2019
18 Trưởng Bộ phận Đào tạo Nhân sự - TNS Ha Noi 30/04/2019
19 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - RB - MSB Ha Noi 30/05/2019
20 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB Tiền Giang Tien Giang 15/05/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.