Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm công nghệ & Ứng dụng số - TNH Ha Noi 15/06/2019
2 Chuyên viên cao cấp Quản lý vận hành - TNS Ha Noi 15/06/2019
3 Chuyên viên tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Hau Giang 30/06/2019
4 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hau Giang 30/06/2019
5 Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
6 Cộng tác viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB HCM Ho Chi Minh 30/05/2019
7 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - MSB Ha Noi 20/06/2019
8 Cộng tác viên Nhân sự - MTALENT Ha Noi 20/06/2019
9 CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Ha Noi 31/05/2019
10 Chuyên viên tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Cần Thơ Can Tho 30/06/2019
11 Chuyên viên/chuyên viên chính định giá - QLRR - MSB Bình Dương Binh Duong 21/06/2019
12 Giám đốc Quản lý giải pháp tín dụng tín chấp - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
13 Chuyên viên cao cấp Giải pháp tín dụng - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
14 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM Ha Noi 15/06/2019
15 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - HCM Ho Chi Minh 31/05/2019
16 Chuyên viên Digital Marketing (Tuyển dụng) - MTALENT Ha Noi
Ho Chi Minh
15/06/2019
17 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB HCM Ho Chi Minh 31/12/2019
18 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
31/12/2019
19 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ Dong Thap
Vinh Long
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
31/12/2019
20 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
Khanh Hoa
...
31/12/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.