Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên cao cấp thị trường và khách hàng tiềm năng - SME - MSB - Hà Nội Ha Noi 16/03/2018
2 Chuyên viên chính Định Giá - QLRR - MSB - Bình Dương Binh Duong 15/03/2018
3 Giám đốc Phòng giao dịch - CB - MSB - Vĩnh Phúc - Thăng tiến tại quê hương Vinh Phuc 14/03/2018
4 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - CB - MSB - Nam Định - Làm gần nhà Nam Dinh 14/03/2018
5 Giám đốc Quản lý khách hàng - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
6 Giám đốc Quản lý khách hàng (Phòng quản lý khách hàng đầu tư) - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
7 Giám đốc Quản lý khách hàng (Phòng Tố tụng và Mua bán nợ) - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
8 Chuyên viên chính Tố tụng và Mua bán nợ - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
9 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
10 Nhân viên Lễ tân - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
11 Giám đốc quản lý các trung tâm thương mại - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
12 Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì bảo dưỡng - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
13 Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Kiều hối & Ngoại hối - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
14 Giám đốc Phát triển sản phẩm huy động vốn và tài khoản thanh toán - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
15 Giám đốc Trung tâm khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Nam Định Nam Dinh 14/03/2018
16 Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - SME - MSB - Hà Nội - Nam Định - Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
Nam Dinh
14/03/2018
17 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SME - MSB - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
14/03/2018
18 Trưởng nhóm / CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - SME - MSB - Hà Nội - Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
14/03/2018
19 Chuyên viên chính Tư vấn và hỗ trợ pháp luật - KPC - MSB - Hà Nội Ha Noi 14/03/2018
20 Nhân viên / Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB - MSB - Diễn Châu (Nghệ An) Nghe An 14/03/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.