Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Long An & Tiền Giang Long An
Tien Giang
14/12/2018
2 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Long An & Tiền Giang Long An
Tien Giang
14/12/2018
3 Giao dịch viên -RB - MSB - Bạc Liêu Bac Lieu 14/12/2018
4 Trưởng phòng giao dịch - RB- MSB Long An & Tiền Giang Long An
Tien Giang
14/12/2018
5 Giao dịch viên - KVH - MSB - Đà Nẵng & Đak Lak DakLak
Da Nang
14/12/2018
6 CV/ CVC/ CVCC Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2018
7 CV/ CVC/ CVCC Kiểm soát trước Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2018
8 Nhân viên/ CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2018
9 Chuyên viên Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 13/12/2018
10 Kiểm soát viên -RB -MSB Vĩnh Long Vinh Long 12/12/2018
11 Giao dịch viên - RB - MSB - Vĩnh Long Vinh Long 12/12/2018
12 Chuyên viên chính Chính sách & Quản lý Danh mục Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB Hai Phong
Ha Tinh
Thua Thien Hue
Bac Giang
Nam Dinh
12/12/2018
13 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB Vĩnh Long Vinh Long 12/12/2018
14 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Vĩnh Long Vinh Long 12/12/2018
15 Giám đốc thiết kế giải pháp Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/12/2018
16 Giám đốc Mô hình dịch vụ phân khúc - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/12/2018
17 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân khúc chủ doanh nghiệp - RB - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/12/2018
18 Giám đốc Phát triển kinh doanh Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - RB HCM Ho Chi Minh 12/12/2018
19 Nhân viên Văn thư - KVH - MSB - Hà Nội Ha Noi 12/12/2018
20 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - HCM Ho Chi Minh 12/12/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.