Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên cao cấp Thanh quyết toán - TNP Ha Noi 30/04/2019
2 Nhân viên sản xuất Kem Fanny - TNC - Bình Dương Binh Duong 01/06/2019
3 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản - QLRR - MSB Ha Noi 30/04/2019
4 Chuyên viên chính Phân tích và Hỗ trợ kinh doanh - BBH - MSB Ha Noi 06/05/2019
5 Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro hoạt động - BBH - MSB Ha Noi 15/05/2019
6 Giám đốc Hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB Ha Noi 15/05/2019
7 Chuyên viên chính Bảo hiểm rủi ro tín dụng - BBH - MSB Ha Noi 15/05/2019
8 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
9 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
10 Nhân viên Lễ tân tòa nhà - TNS Holdings - Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 01/06/2019
11 Nhân viên kỹ thuật tòa nhà - TNS Holdings - HCM Ho Chi Minh 01/06/2019
12 Chuyên viên/ Giám đốc QHKHDN vừa và nhỏ - EB - MSB - Hải Phòng Hai Phong 17/05/2019
13 Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Ha Noi 30/06/2019
14 Trợ lý Giám đốc Quản lý tòa nhà - TNS Ha Noi 30/04/2019
15 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
31/12/2019
16 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ Dong Thap
Vinh Long
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
31/12/2019
17 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB Các tỉnh khu vực miền Trung & Tây Nguyên DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
Phu Yen
Khanh Hoa
...
31/12/2019
18 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB HCM Ho Chi Minh 31/12/2019
19 Nhân viên cửa hàng (Fanny Việt Nam) - TNC Ho Chi Minh 01/06/2019
20 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB HCM & Khánh Hòa Ho Chi Minh
Khanh Hoa
01/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.