Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Kiến trúc sư cao cấp - TNG - Hà Nội Ha Noi 22/05/2018
2 Nhân viên lái xe - KVH - MSB - Lạng Sơn Lang Son 22/05/2018
3 Chuyên viên cao cấp Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/05/2018
4 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/05/2018
5 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên gia tố tụng và mua bán nợ - QLKHCL - MSB - Hà Nội Ha Noi 22/05/2018
6 Nhân viên hành chính - KCN - MSB - Hà Nội (Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh) Ha Noi 22/05/2018
7 Chuyên viên Cảnh báo nợ sớm tại hiện trường miền Nam - QLRR - MSB - Bình Dương Binh Duong 22/05/2018
8 Trưởng Ban Quản lý tòa nhà/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng - TNS - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
9 Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Thẩm định khách hàng nợ rủi ro - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
10 Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư - TNG - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
11 Nhân viên Cảnh báo nợ sớm miền Bắc tại hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
12 Nhân viên Lễ tân - TNS Holdings- GOLDMARK CITY - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
13 Nhân viên Kế toán - TNS Holdings - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
14 Chuyên viên Chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
15 CVCC Chính sách & Quản lý Danh mục tín dụng Doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
16 Kỹ sư Trưởng/Trưởng ban Kỹ thuật - TNS - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
17 Chuyên viên Hỗ trợ thu hồi nợ (Mảng báo cáo) - QLRR - MSB - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
18 Nhân viên sale kênh Horeca (Sản phẩm kem Fanny) - TNC - Hà Nội Ha Noi 21/05/2018
19 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - Hà Nội - Lạng Sơn Lang Son 21/05/2018
20 [Tuyển dụng tập trung] - Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - MSB Ha Noi
Ho Chi Minh
01/02/2018
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.